Trzebież leśna z pozyskaniem surowca

Trzebież leśna z pozyskaniem surowca

pracownik piłujący drzewoNasza firma prowadzi kompleksowe prace polegające na trzebieży leśnej wraz z pozyskaniem surowca. Realizację tego typu zadań opieramy na wieloletnim doświadczeniu oraz szerokiej wiedzy z zakresu pielęgnacji terenów zalesionych

 

Co to jest trzebież leśna i w jakim celu się ją przeprowadza? 

Trzebież leśna to prace pielęgnacyjne polegające na systematycznym wycinaniu z drzewostanu drzew starszych niż 20-letnie. Ma to na celu usunięcie z terenu zalesionego egzemplarzy, których potrzeby życiowe stopniowo wzrastają. Krótko mówiąc: trzebież polega na wycince nadmiaru starszych drzew, których obecność jest niepożądana gospodarczo. Tego typu prace mają przede wszystkim na celu poprawę warunków wzrostu i rozwoju pozostałych drzew na danym terenie leśnym, poprzez zmniejszenie konkurencji drzew o światło, wodę i składniki pokarmowe. Ma to również wpływ na przyspieszenie rozkładu materii organicznej w dolnych warstwach lasu. Kolejnym powodem, dla którego trzebież leśna jest zalecana to wywołanie większego przyrostu miąższości drewna, czyli objętości drzewa mierzonej w metrach sześciennych. Warto podkreślić, że w trakcie trzebieży usuwane są także chore i wadliwe drzewa, co w znacznym stopniu polepsza ogólną jakość całości drzewostanu. Wyróżnia się trzebieże wczesne (usunięcie z drzewostanu drzew 20-40-letnich) oraz trzebieże późne (usunięcie z drzewostanu drzew starszych niż 40 lat). Podczas procesu trzebieży leśnej pozyskiwany jest surowiec, czyli drewno określane mianem użytków przedrębnych. Ich uzyskanie możliwe jest do chwili osiągnięcia przez drzewostan dojrzałości rębnej.